Over ons

Vlaardings Filmfestival

Stichting Vlaardings Filmfestival
Vettenoordstraat 67A
3131 TP Vlaardingen

KvK nummer 63544393

RSIN: 855283920

Bestuur:
Arno Tessers - Voorzitter
Chiara van der Linden - Penningmeester
Cornelia van der Harst - Secretaris

Het bestuur werkt zonder financiele beloning.

Doelstelling

DOEL, MIDDELEN OM HET DOEL TE BEREIKEN.
Artikel 2.
2.1. De stichting heeft ten doel:
a. het (doen) organiseren van het Vlaardings Fillmfestival, met als doel het vermaken van het publiek met een programma van verschillende films, alsmede overige activiteiten die gerelateerd zijn aan film, dit in de ruimste zin van het woord;
b. het bieden van een platform aan filmmakers;
c. het (doen) ondersteunen van en/of werven van fondsen voor goed doel instellingen.

2.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
b. het (doen) verstrekken van informatie en/of advies door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
c. samen te werken met diverse organisaties en instellingen;
d. zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.
2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Verslag 2015-2016

Voor het downloaden van het verslag van 2015/2016 klik hier.

Voor het beleidsplan van Stichting Vlaardings Filmfestival klik hier.

Contact